Categories
Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Đường Taihu, Khu công nghiệp Badu, Thị trấn Zhenze, Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, PRChina.

Mã bưu chính: 215233

Quốc gia: PRChina

Liên hệ: Jean Wen (Bà)

E-mail: jean_ diaoelevator @ aliyun.com

jean_wen@diaoelevator.com

Điện thoại: + 86-512-63878860

Fax: + 86-512-63970073

Mob: + 86-13511269241

News

Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Villa Lift giúp bạn hiểu được kiến ​​thức liên quan

Các biện pháp đối phó và kiến ​​nghị về việc đẩy nhanh sự phát triển của bảo hiểm trách nhiệm thang máy: trước tiên phải có pháp luật. Trách nhiệm chính của an toàn thang máy là tăng cường việc quản lý an toàn thang máy và cải tiến bảo đảm bảo hiểm. Đề nghị áp dụng luật pháp địa phương cho các doanh nghiệp sản xuất thang máy, đơn vị quyền tài sản, đơn vị quản lý tài sản, đơn vị bảo trì, tổ chức kiểm tra, người sử dụng xây dựng định mức rõ ràng, rõ ràng trách nhiệm của các bên, tinh chỉnh trách nhiệm quản lý an toàn thang máy, các yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm thang máy, để tăng cường quản lý an toàn thang máy, thúc đẩy bảo hiểm trách nhiệm thang máy, thành lập một hệ thống an ninh toàn diện kiểm soát rủi ro để cung cấp hỗ trợ pháp lý và bảo vệ.Villa Lift
Tăng cường các nỗ lực hướng dẫn của Chính phủ. Đề xuất rằng Cục Giám sát Chất lượng, OCI và các cơ quan chính phủ liên quan nên cùng nhau đưa ra một văn bản chung để hướng dẫn bảo hiểm trách nhiệm thang máy, làm rõ các quyền và nghĩa vụ của bên bảo hiểm thang máy, chuẩn hóa các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu, khuyến khích chính sách hỗ trợ , đưa ra kế hoạch xúc tiến, xác định phạm vi của thí điểm và rõ ràng bảo lãnh Quỹ. Đề nghị rằng các tổ chức bảo hiểm hỗ trợ nên được khuyến khích tham gia vào việc nâng cấp thang máy cũ, cứu hộ khẩn cấp thang máy, dịch vụ bảo trì và như vậy. Khuyến khích người an toàn đầu tiên đảm bảo bảo hiểm trách nhiệm thang máy, thang máy được bảo hiểm có thể mở rộng chu trình kiểm tra, khuyến khích chính quyền quận đến các trung tâm mua sắm, bệnh viện, đường sắt và các nơi đông người khác, thực hiện bảo hiểm trách nhiệm thang máy; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong bảo hiểm trách nhiệm bảo hiểm, làm gương cho toàn xã hội Để đáp ứng nhu cầu giám sát rủi ro hoạt động thang máy, giảm chi phí giám sát và quản lý, , trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm tài sản của các loại trách nhiệm thang máy, nên yêu cầu phạm vi bảo vệ của nó và giới hạn an ninh để đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu.Villa thang máy
Cố gắng đảm bảo nguồn. Mặc dù hầu hết các nước ngoài đều áp dụng cách bảo hiểm trách nhiệm của mình nhưng điều kiện tiên quyết là hệ thống luật pháp là tốt và trách nhiệm rõ ràng. Do thiếu pháp luật về trách nhiệm liên quan đến thang máy rõ ràng phân chia, do đó, giai đoạn hiện tại của mô hình "một bên bảo hiểm, lợi ích của tất cả các bên" khả thi hơn, nhưng cũng phù hợp hơn với điều kiện quốc gia của Trung Quốc. Đề nghị áp dụng "bảo hiểm một bên" từ nguồn, và tất cả các rủi ro về trách nhiệm của thang máy đều nằm trong phạm vi bảo vệ và nhận "lợi ích cho tất cả mọi người". Bởi một nhà sản xuất trong nhà máy thang máy về bảo hiểm trách nhiệm thang máy, một mặt để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro từ nguồn bảo hiểm, để tránh bảo hiểm do trách nhiệm bảo hiểm, tai nạn không thể được bồi thường. Mặt khác, do số lượng tương đối của các nhà sản xuất thang máy, bảo hiểm được dễ dàng hơn để thúc đẩy và bao gồm, có hiệu quả có thể làm giảm chi phí bảo lãnh phát hành, không chỉ nâng cao sự nhiệt tình của công ty bảo hiểm, nhưng cũng làm giảm gánh nặng phí bảo hiểm đơn vị. Tất nhiên, theo cách này không phải là đơn vị sản xuất để trả cho các trách nhiệm bảo mật khác, nhưng có thể được thêm vào phí bảo hiểm trong giá sản phẩm, chuyển giao cho các trách nhiệm bảo mật thực tế, nhưng trách nhiệm chất lượng sản phẩm một phần của phí bảo hiểm phải được chịu bởi nhà sản xuất.Villa Lift